V ČESKU JSOU MALÉ DŮCHODY? STUDIE UKÁZALA, JAK JSME NA TOM.

13.12.2017 | Autor: jmkomfort, kategorie: Důchody a vše k tomu | 823 zhlédnutí

Datum: 26.6.2017

Česko má v EU jeden z nejvyšších rozdílů mezi čistým výdělkem a důchodem při nástupu do penze. Příjem v průměru klesne o víc než dvě pětiny. Český důchodový systém také dostatečně nemotivuje k tomu, aby lidé v zaměstnání zůstávali déle a pracovali i po dosažení důchodového věku.

Vyplývá to ze studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.

Autoři hodnotili situaci seniorů před volbami, které budou v říjnu. Materiál obsahuje i otázky pro politické strany o způsobu valorizace, výpočtu penze či pracovních podmínkách.

"Kupní síla průměrného seniora okamžikem odchodu do důchodu z měsíce na měsíc skokově klesne. Rozdíl mezi nástupním důchodem a předchozí čistou mzdou představuje v průměru 42 procent," uvádí studie. Podle ní je pokles ve srovnání s ostatními zeměmi EU "relativně vysoký".

Než Češi mají takzvaný náhradový poměr nižší Slovinci, Litevci, Chorvati a Estonci.

Více než 80 procentům čistého příjmu odpovídá penze v Maďarsku, Portugalsku, Španělsku, Británii, Rakousku či Irsku.

V Lucembursku se důchod čistému výdělku blíží, v Nizozemsku ho dokonce překračuje.

Kolem 70 procent čisté mzdy mají třeba Švédové, Lotyši, Belgičané či Italové.

Podobně jako čeští senioři jsou na tom jejich vrstevníci v Bulharsku a na Kypru.

Výše důchodu závisí na odpracovaných letech, méně pak na velikosti výdělků a odvodech z nich. Autoři podotýkají, že se vybraná suma výrazně přerozděluje, takže rozdíly v penzích mezi lidmi s vysokými a nízkými předchozími příjmy jsou malé.

Senioři, kteří vydělávali dvojnásobek průměrné mzdy, budou na 41 procentech své předchozí čisté částky.

Zaměstnanci s polovinou průměrného výdělku dostanou 85 procent své někdejší čisté mzdy. Pracovníci se mzdou do 12.000 korun hrubého si v penzi téměř nepohorší.

Zdroj:

http://ekonomika.eurozpravy.cz/ceska-republika/193743-v-cesku-jsou-male-duchody-studie-ukazala-jak-jsme-na-tom/