Výhodné zhodnocování majetku

S rostoucími požadavky investorů, kterým již nestačí "klasická" nabídka investičních společností, jsme se zaměřili na PORADENSKOU A KONZULTAČNÍ ČINNOST PŘI SPRÁVĚ MAJETKU.

HORIZONT SPRÁVY Vašeho majetku, zejména ve smyslu NOZ, je VŽDY INDIVIDUÁLNÍ, zpravidla v horizontu od 5 let, když maximální horizont správy není omezen.

OČEKÁVANÉ VÝNOSY u výše uvedené SPRÁVY AKTIV se pohybují v rozmezí 8,40% p.a. až 9,60% p.a., tedy vždy VYŠŠÍ NEŽ AKTUÁLNÍ INFLACE (!!!) s cílem RŮSTU REÁLNÉ HODNOTY majetku.

V dané oblasti máme ZNAČNÉ ZKUŠENOSTI, když "našimi rukama proteklo" již více než 250.000.000 Kč v rámci realizace PROFESIONÁLNÍ SPRÁVY MAJETKU.

A proto: "POŠLETE SVÉ PENÍZE DO PRÁCE" (za Vás, ale pro Vás!!!), aby Vám pomohly při realizaci Vašich plánů, cílů, potřeb, požadavků, ........

....... vždy máme pro Vás připraveno NĚCO NAVÍC!